Puchar Polski w klasie Omega i Mikro

Powierzono nam organizację mistrzowskiej imprezy żeglarskiej.

Puchar Polski 2011

7 – 8 maja 2011 Oiler Cup w klasie  Omega  oraz w klasie Mikro

Miejsce – Jeziora Wdzydzki

Organizator ; Stanica Wodna PTTK Wdzydze

więcej informacji na stronach;

www.klasaomega.pl, www.microclass.inf.pl

Stanica Wodna PTTK we Wdzydzach będzie w miesiącu maju organizatorem dużej imprezy żeglarskiej o randze międzynarodowej. Jest to Międzynarodowy Puchar Polski „Oiler Cup” w klasie Omega oraz Mikro.

Tej rangi impreza będzie w naszym regionie organizowana po raz pierwszy. Przewidujemy udział około 60 łódek i około180 uczestników.

Będzie to doskonała promocja Kaszub oraz Jezior Wdzydzkich.

Regaty odbędą się w dniach 6 – 8 maja 2011 roku,  a miejscem  gdzie znajdować się będzie baza regat jest Stanica Wodna PTTK  we Wdzydzach.

Mając na uwadze rangę imprezy, jej wybitnie promocyjny charakter proszę o rozważenie możliwości

wsparcia finansowego lub  materialnego imprez.

W zamian za wsparcie organizacji imprezy zobowiązujemy się do:

  • przekazaniu Sponsorowi bezpłatnych honorowych kart wstępu na każdy dzień imprezy;
  • zapewnieniu możliwości wzięcia udziału przez Sponsora/ów w konferencji prasowej zorganizowanej w dniu rozpoczęcia imprezy. Sponsor może przekazać prasie podczas konferencji materiały reklamowe dotyczące jego działalności;
  • zapewnieniu Sponsorowi  prawa wyłączności do eksponowania w czasie trwania imprezy jego godła, nazwy oraz znaków towarowych;
  • umożliwieniu zorganizowania przez Sponsora/ów we własnym zakresie konkursów wśród uczestników imprezy. Regulamin konkursu opracuje Sponsor/rzy.
  • udostępnieniu powierzchni wystawienniczej w miejscu wybranym przez Sponsora/ów;
  • umożliwieniu Sponsorowi/om uruchomienia na jego własny koszt punktu informacyjnego w miejscu regat
  • zamieszczeniu w materiałach dotyczących imprezy wskazanej przez Sponsora/ów jego kolorowej reklamy oraz informacji o jego produktach;
  • przygotowaniu i rozwieszeniu na własny koszt kolorowych plakatów informujących o organizowanej imprezie. Na plakatach będzie umieszczone wskazane wcześniej przez Sponsora/ów jego godło. Ze sponsorami podpisane zostaną umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *