Nadleśnictwo Kaliska

Mapa obejmuje wschodni fragment Borów Tucholskich, pomiędzy Czerskiem, Starogardem Gdańskim i Skórczem. Na rewersie informator krajoznawczy. Aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych, konnych, wodnych ścieżki dydaktyczne, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, oddziały leśne wraz z numeracją.

ISBN 978-83-61345-38-1

Cena: 10,00zł