Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Mapa obejmuje obszar Parku Krajobrazowego “Dolina Słupi” obfitujący w malownicze doliny i meandrujące rzeki, miejscami przypominające górskie potoki. Paradoksalnie obszar ten należy do nielicznych w kraju regionów nie odkrytych przez masowego turystę, chociaż znajdują się tu starannie oznakowane szlaki turystyki pieszej, liczne ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, trasy rowerowe, a także szlak kajakowy Słupi, słynny szlak elektrowni wodnych.

  • ilustrowany informator krajoznawczy,
  • istniejące i projektowane rezerwaty przyrody,
  • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000,
  • zaktualizowane szlaki turystyczne z naniesionym kilometrażem
Cena: 10,00zł