Serce Kaszub

Informator turystyczny- przyrodniczy powiatu kościerskiego
Wydany na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”.
Ilość stron: 122
Opracowanie tekstu: Angelina Stolc przy współpracy z członkami LOT „Serce Kaszub”
Korekta: Ewa Chmielecka, Andrzej Penk, Krzysztof Jażdżewski, Jan Dittrich

Cena: 15,00zł