Wdzydzki Park Krajobrazowy

Mapa obejmuje swym zasięgiem obszar mniejszy w stosunku to wydania w skali 1:50 tys., niemniej znalazł się na niej cały Wdzydzki Park Krajobrazowy, wraz z Kościerzyną, Dziemianami i Wielem. Dokładniejsza skala pozwoliła na bardziej czytelną i bogatszą prezentację treści turystycznej, zamieszczenie nazewnictwa kaszubskiego, numeracji oddziałów leśnych i batymetrii jezior Wdzydzkich. Ponadto mapa, podobnie jak wydanie w skali 1:25 000, zawiera:

  • ilustrowany informator krajoznawczy,
  • plany Kościerzyny,
  • szlaki turystyczne i rowerowe z naniesionym kilometrażem,
  • ścieżki przyrodnicze,
  • rezerwaty przyrody istniejące i projektowane,
  • granice gmin,
  • hotele,
  • ośrodki wypoczynkowe,
  • kempingi,
  • pola namiotowe

Skala: 1 : 25 000

Cena: 10,00zł